Eventy budoucí

16. 2. 2020 Fursuit Outing Masoupust 2020
5. 4. 2020 Počernické kuře
25. 4. 2020 Oslavy Dne Země
30. 4. 2020 Čarodějnice na Chvalech - dětský koutek
16. 5. 2020 Formanské slavnosti
31. 5. 2020 Cesta za pokladem skřítků

13. 9. 2020 Svatoludmilská pouť na Chvalech
7. 11. 2020 Újezdský Strašiles
8. 11. Počernická světýlka
29. 11. Obchůzka Lucií na Adventních trzích
19. 12. Biograf na konci